Drukarka 3D pracująca w technologii warstwowego osadzania topionych polimerów zapewniająca warunki do przetwórstwa wysoko wymagających tworzyw sztucznych.

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Działanie: 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.
Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nazwa inwestycji: Projekt NCBIR POIR.01.01.01-00-0937/16.
Okres realizacji: 1.04.2017-30.09.2018.
Beneficjent: Zortrax S. A.

Przyznane dofinansowanie: 2 481 456,38 PLN.
Wkład własny: 1 829 601,150 PLN.
Całkowity koszt realizacji projektu: 4 311 057,53 PLN.