W związku z realizacją projektu pt.: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Zortrax poprzez udział w zagranicznych targach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand zapraszamy do składania ofert na Usługę doradczą dotyczącą rynku USA.

Zapytanie Ofertowe Zortrax

0 komentarzy