Zortrax S.A. zaprasza do składania ofert na usługi badawcze według załączonej dokumentacji.

Zał. 1 Ogłoszenie, konkurs, badania

Zał. 2 Formularz ofertowy V1.2

Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Zał. 4 Oświadczenie

Zał. 5 Przedłużenie terminu składania ofert

 

 

0 komentarzy