Polski lider i jeden z wiodących europejskich graczy w segmencie druku 3D, pozyskał krajowego inwestora prywatnego, który w ramach emisji pre-IPO obejmie docelowo ponad 1,2 mln akcji Zortrax o łącznej wartości ponad 44 mln zł, uzyskując przy tym 15 % udział w akcjonariacie. Kapitał ten zapewni Ultro, wehikuł inwestycyjny Pana Dariusza Miłka.
Jest to jedna z większych transakcji na rynku kapitałowym w minionych miesiącach.

W ostatnich tygodniach Zortrax przeprowadził prywatną ofertę akcji serii D, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem rynku, czego efektem była ponad 3-krotny deklarowany popyt  na oferowane akcje. Ostatecznie Spółka zdecydowała się sprzedać wszystkie papiery jednemu, długoterminowemu inwestorowi. Przy transakcji pracowało konsorcjum Polskiego Domu Maklerskiego, Domu Maklerskiego Vestor oraz IPO Doradztwo Kapitałowe.

– Finalizując transakcję pozyskaliśmy do spółki stabilnego, zaufanego akcjonariusza. Nowy kapitał bez wątpienia wykorzystamy dla przyśpieszenia rozwoju i wzmocnienia pozycji Zortrax– komentuje Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax S.A.

– Pomimo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym oferta Zortrax zakończyła się bardzo dużym sukcesem. To pokazuje, że dla największych graczy na rynku, spółka taka jak Zortrax, która jest dynamiczna, innowacyjna, nowoczesna i regularnie wypracowuje wzrosty, jest niezwykle atrakcyjnym celem inwestycyjnym– dodaje Szczepan Dunin-Michałowski, Prezes Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego.

Zortrax dzięki przeprowadzonej transakcji pozyskał środki na dalszy rozwój działu R&D, prace nad kolejnymi modelami drukarek, nakłady marketingowe oraz ewentualne akwizycje. Spółka ma zapewnione finansowanie dalszego rozwoju, w tym ekspansji na kolejnych rynkach
i komercjalizacji nowych modeli drukarek 3D.

 

Komentarze są zamknięte.