Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A2 za I okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.