Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A2 za II okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.