Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A2 za V okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.