Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A1 za I okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.