Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A1 za V okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.