Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A1 za II okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.