Obsługa Zortrax M200 Plus, nowej drukarki 3D w naszej ofercie, jest najważniejszą nowością w Z-SUITE 2.5.ZORTRAX Z-SUITE M200 PlusW ten sposób Z-SUITE oprócz cięcia cyfrowych modeli na warstwy może też działać jako centrum zarządzania całymi farmami połączonych bezprzewodowo drukarek 3D. Ponad to, wprowadziliśmy narzędzie do podglądu przekroju modeli oraz dodaliśmy profil materiału Z-SEMIFLEX do materiałów obsługiwanych przez drukarkę Zortrax M200 Plus. Oto krótki przewodnik po wszystkich nowościach.

Łączność z plusem

Projektując Zortrax M200 Plus postawiliśmy na wizję dużych, zautomatyzowanych farm drukarek 3D. Z-SUITE 2.5 wprowadza funkcjonalności pozwalające zarządzać takimi farmami. Pierwsza, najbardziej oczywista zmiana to dodanie M200 Plus do listy dostępnych drukarek ukazującej się po kliknięciu przycisku „New Project”. Ponad to, klikając w nowy przycisk „My Devices”, otworzymy panel ze wszystkimi dostępnymi drukarkami połączonymi przez LAN lub WiFi.ZORTRAX Z-SUITE M200 PlusZ-SUITE automatycznie wyszukuje podłączone do sieci urządzenia, ale nową drukarkę można także dodać ręcznie. By to zrobić wystarczy kliknąć przycisk „Add Manually”, a następnie wpisać numer IP drukarki, którą chcemy dodać. Poprawny adres IP pokazuje się na ekranie M200 Plus, kiedy tylko drukarka połączy się z lokalną siecią.

Zdalna kontrola

Panel „My Devices” to również miejsce, z którego można zdalnie kontrolować wszystkie połączone drukarki. Klikając w wizerunek wybranego urządzenia zobaczymy podstawowe informacje takie jak rodzaj załadowanego materiału, wersja firmware’u oraz to, czy drukarka obecnie pracuje. Możliwe jest także przesłanie wybranego pliku do wybranej drukarki przez sieć, lub zdalne uruchomienie druku projektu już zapisanego w pamięci drukarki.ZORTRAX Z-SUITE M200 PlusW ten sposób można łatwo rozpocząć wydruk na dowolnej drukarce nie ruszając się z miejsca. Co więcej, klikając w przycisk „camera preview” możemy monitorować postęp wydruku na każdej podłączonej drukarce przez wbudowaną kamerę.ZORTRAX Z-SUITE CAMERAPrzerwanie rozpoczętego wydruku może być dokonane zdalnie. Ponad to, Z-SUITE 2.5 poinformuje użytkownika jeśli drukarka M200 Plus samoczynnie przeszła w stan pauzy z jakiegokolwiek powodu.

Przekrój i inne nowości

Z-SUITE 2.5 to jednak więcej niż tylko wprowadzenie obsługi naszej najnowszej drukarki. Dodaliśmy możliwość podejrzenia przekroju modelu na etapach „Model”, „Analysis”, oraz „Support”.ZORTRAX Z-SUITE CROSS SECTIONPłaszczyznę przekroju można dowolnie przesuwać wzdłuż osi x, y i z. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia wszystkich struktur podporowych skrótem klawiszowym CTRL+A oraz wprowadzenie bardziej wyraźnego koloru płaszczyzny dzielącej model na części w narzędziu „Split”.

Z-SUITE działa stabilnie na platformach Windows PC. Wersja na Mac OSX jest nadal w fazie beta, zatem liczymy na sugestie i wskazówki użytkowników co moglibyśmy w niej jeszcze poprawić.

 

0 komentarzy