•  Dane sprzedażowe materiałów do druku za 2015 rok pokazują wzrost o 350% w stosunku do 2014 roku.
  • Ten segment powinien mieć rosnący udział w łącznych przychodach Zortrax.


Olsztyński Zortrax, jeden z liderów branży druku 3D, osiąga coraz wyższą sprzedaż materiałów do druku. Podczas gdy w 2015 roku szacunkowe dane o sprzedaży drukarek mówią o trzykrotnym wzroście rok do roku, to w przypadku materiałów do druku jest to 4,5-krotny wzrost. „Ten trend jest zgodny z naszymi przewidywaniami. Coraz szersze wykorzystanie drukarek Zortrax M200 powoduje zwiększony popyt na materiały. Co więcej, dzięki nieustannej pracy nad nowymi tworzywami znacznie rozszerzamy zakres naszej oferty, co także powoduje wzrost sprzedaży” – tłumaczy Rafał Tomasiak, Prezes Zortrax S.A.

Podział geograficzny dla tego segmentu generalnie pokrywa się ze sprzedażą drukarek. Przewodzi Europa, Azja i Ameryka Północna. Najdynamiczniej sprzedaż rozwija się w USA, Francji, Niemczech i Korei. Pozyskujemy jednak stale nowych odbiorców na całym świecie”
dodaje prezes.

Przypomnijmy, że po trzech kwartałach 2015 roku sprzedaż materiałów do druku odpowiadała za 17% łącznych przychodów olsztyńskiej spółki. W 2014 roku było to niespełna 10%.

Zortrax coraz mocniejszy w USA

W lutym Zortrax wzmocnił swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych przez podpisanie umowy z drugim dystrybutorem w tym kraju – firmą Media Supply, Inc., będącej właścicielem strony Profound3D. Nowy dystrybutor odpowiedzialny będzie głównie za obsługę wschodniej części kraju (za dystrybucję na Zachodzie odpowiada 3D Proshare). Firma Media Supply, Inc. działa od 1986 r. dostarczając rozwiązań i materiałów do druku agencjom rządowym, dużym i małym firmom oraz klientom indywidualnym, a także przygotowuje zestawy pozwalające szkołom rozpocząć edukację na temat druku 3D.

„Współpraca z nowym dystrybutorem wpisuje się w nasz plan zwiększenia obecności Zortrax na rynku amerykańskim. Poza rozbudową sieci dystrybutorskiej współpracujemy również z mniejszymi kontrahentami, którym pomagamy rozwinąć ich biznesy wraz z Zortrax” – powiedział Rafał Tomasiak.

Dobre prognozy na 2016 r.

Zortrax_business_8W roku 2016 zaobserwujemy kolejny mocny wzrost sprzedaży materiałów do druku ze względu na ogromne już zauważalne zainteresowanie zupełnie nową drukarką Zortrax INVENTURE wykorzystującą innowacyjne rozwiązanie. Drukuje ona przy użyciu jednocześnie dwóch tworzy, przy czym jedno z nich stanowi całkowicie rozpuszczalny materiał supportowy. Zainteresowanie tą drukarką wśród resellerów (miesięczne wstępne zamówienia) odpowiada niemal połowie średniej miesięcznej sprzedaży M200 w 2015 r.

Zortrax podtrzymuje plany debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2016 r., jednak dokładny termin będzie uzależniony od warunków rynkowych, które obecnie nie są korzystne oraz rzeczywistych potrzeb spółki.

Komentarze są zamknięte.