Przekształcenie spółki Zortrax Sp. z o.o. w spółkę Zortrax Spółka Akcyjna  na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 czerwca 2015 r., zaprotokołowanej przez notariusz Irenę Ślusarczyk prowadzącą Kancelarię Notarialną w Olsztynie, rep. A nr 6356/2015.

Aktualny KRS jest dostępny do pobrania w zakładce „Dokumenty Korporacyjne”.

Komentarze są zamknięte.