Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym artykułem Q&A, który omawia wprowadzenie opcji korzystania z materiałów zewnętrznych. Znajdziecie w nim zarówno najważniejsze informacje o zmianach w karcie gwarancyjnej, jak i wyjaśnienie warunków korzystania z materiałów zewnętrznych.

1. Czy po wprowadzeniu możliwości korzystania z zewnętrznych materiałów dalej zapewniacie ochronę gwarancyjną produktu?
Tak, gwarancja nadal obowiązuje.

2. Czy gwarancja uległa zmianie? Jeśli tak, to co zostało zmienione?
Tak, zapisy w karcie gwarancyjnej zostały dostosowane do nowych warunków, z korzyścią dla użytkownika. Usunięte zostały zapisy ograniczające korzystanie z zewnętrznych materiałów.

3. Od kiedy obowiązują nowe warunki ochrony gwarancyjnej?
Od 24 kwietnia 2017 – od oficjalnego momentu wprowadzenie możliwości korzystania z zewnętrznych materiałów.

4. Których użytkowników dotyczą zmiany warunków gwarancji?
Zmiany dotyczą użytkowników drukarek 3D serii M, którzy posiadają ważna kartę gwarancyjną oraz rozpoczęli korzystanie z materiałów zewnętrznych. Jak również użytkowników, których nie obejmuje zasięg terytorialny karty gwarancyjnej, a w ich urządzeniach wystąpił problem podczas pierwszego uruchomienia.

5. Czy gwarancja działa wstecz? Czy dotyczy użytkowników, którzy kupili drukarkę przed wprowadzeniem zewnętrznych materiałów?
Zmiana warunków gwarancji obejmuje wszystkie urządzenia znajdujące się obecnie w okresie ochrony gwarancyjnej i dotyczy sytuacji, które wystąpią po 24 kwietnia 2017.

6. Czy warunki ochrony gwarancyjnej podczas korzystania z zewnętrznych materiałów dotyczą również „okresu pierwszego uruchomienia”?
Tak, w umownym okresie weryfikacji zgodności produktu warunki zapewniają ochronę. Niemniej w celu obiektywnej oceny zalecamy stosowanie dedykowanego materiału załączonego do produktu.

7. Czy mogę drukować z zewnętrznych materiałów w „okresie pierwszego uruchomienia” urządzenia?
Tak, niemniej zalecamy drukowanie z materiałów dedykowanych urządzeniu.

8. Czy Z-ABS lub Z-ULTRAT używane w M300 są traktowane jako materiały zewnętrzne?
Są to materiały dedykowane dla drukarek z serii M i tak też będą traktowane.

9. Czy drukując na M300 z materiałów Zortrax niededykowanych drukarce M300 na profilach „external materials” tracę gwarancję?
Nie, ochrona gwarancyjna jest kontynuowana.

10. Drukowałem przy użyciu materiałów zewnętrznych zapchał mi się blok ekstrudera. Czy otrzymam wymienną cześć na warunkach gwarancji?
Jeśli uszkodzenie części wynikało z wady fabrycznej, to jak najbardziej przysługuje wymiana gwarancyjna, jednak jeżeli usterka wynika ze specyficznych właściwości materiału – wymiana będzie płatna.

11. Przy drukowaniu z zewnętrznych materiałów jakość wydruków jest niezadowalająca. Czy mogę żądać reklamacji na towar?
Jakość wydruków nie stanowi podstawy do reklamacji. Najlepsze efekty można uzyskać drukując z materiałów zalecanych przez producenta.

12. Czy zmienia się lista części wyłączonych z ochrony gwarancyjnej w związku z wprowadzeniem zewnętrznych materiałów?
Lista części zostaje niezmieniona.

13. Czy profile „external materials” bazują na profilach „Zortrax Materials”?
Tak, profile „external materials” bazują na profilach „Zortrax Materials”.

0 komentarzy