Zortrax HEPA Cover, urządzenie filtrujące kompatybilne z drukarkami 3D Zortrax M200 i M200 Plus, zostało zaprojektowane by rozwiązać trzy główne problemy z drukiem 3D. Po pierwsze, HEPA Cover utrzymuje stałą temperaturę w komorze drukarki, co ogranicza skurcz materiałów opartych na tworzywie ABS. Elektryczny wentylator sprawia, że nigdy nie jest za zimno, ani za gorąco.ZORTRAX HEPA COVERPo drugie, wentylator kieruje przepływ powietrza przez filtr węglowy usuwający nieprzyjemne zapachy. Po trzecie, zanim powietrze z komory drukarki trafi na zewnątrz, przepływa także przez filtr HEPA przechwytujący ponad 99% cząstek uwalnianych podczas druku 3D. Ponieważ bezpieczeństwo drukarek 3D było przedmiotem rozległych badań i dyskusji w ostatnich latach, chcielibyśmy powiedzieć w tym temacie nieco więcej. 

Dlaczego HEPA? 

Ostatnie badania pokazują, że pracująca drukarka 3D uwalnia pewne ilości nanocząstek. Szczytowe emisje podczas druku z materiałów opartych na ABS składają się z cząstek o rozmiarach w przedziale od 14 nm do 49 nm. Druk z tworzywa PLA powoduje emisje nieco mniejszej ilości, za to nieco większych cząstek, które jednak cały czas mieszczą się w kategorii nano z rozmiarami poniżej 100 nm. Z drugiej strony, filtry HEPA były zaprojektowane do przechwytywania cząstek o rozmiarach równych 300 nm i większych. Pytanie, jak sito o 300 nm oczkach może filtrować cząstki, które są do 30 razy mniejsze?ZORTRAX HEPA COVERKerry Stevenson w swoim tekście dla Fabbaloo napisał, że nanocząstki „przelatują przez standardowe filtry HEPA prosto do twojego miejsca pracy„. Postawmy sprawę jasno: nanocząstki NIE przelatują przez filtry HEPA do twojego miejsca pracy. Zaskakująco, im mniejsze są cząstki tym skuteczniej HEPA je filtruje. Tak jest ponieważ w skali nano, poniżej 100 nm, obiekty zaczynają zachowywać się nieco dziwnie. 

Ruchy Browna 

Teza Stevensona byłaby trafna, jeśli nanocząstki przemieszczałyby się w prostych liniach. Ale tak nie jest. Zamiast tego, obiekty poniżej 100 nm przemieszczają się w tzw. ruchach Browna- bez przerwy zmieniają swoje trajektorie w wyniku tysięcy zderzeń z szybko przemieszczającymi się molekułami powietrza. Starczy wyobrazić sobie stół bilardowy, po którym bila porusza się odbijając się od innych, szybko toczących się bil. Dlatego każda nanocząstka podróżująca przez filtr HEPA w pewnym momencie znajduje się w bliskim sąsiedztwie jednego z włókien filtra. A kiedy już się tam znajdzie, nieodwracalnie się do tego włókna przykleja. Siły, które przyciągają ją do włókien to tzw. siły van der Waalsa. 

Siły van der Waalsa 

Nazwane od holenderskiego uczonego Johannesa Diderika van der Waalsa, siły van der Waalsa są oddziaływaniami między znajdującymi się blisko siebie molekułami i atomami. Mimo, że te oddziaływania są względnie słabe, szczególnie sprawnie sklejają ze sobą różne powierzchnie.ZORTRAX HEPA COVERSiły van der Waalsa odpowiadają m.in. za to, że gekony mogą utrzymywać się na tafli szkła za pomocą tylko jednego ze swych palców. Są też przyczyną przyklejania się nanocząstek do włókien w filtrach HEPA. Naukowcy zdążyli to już eksperymentalnie potwierdzić. 

Nanosafe

Projekt Nanosafe2 to finansowana przez UE inicjatywa mająca na celu zbadanie wpływu nanocząstek na ludzki organizm i ocenę związanego z tym ryzyka. Jedno z badań, które zespół pod kierunkiem Luana Golanskiego przeprowadził w laboratoriach CEA-Grenoble we Francji w 2008 r., zmierzało do ustalenia jak popularne filtry, w tym HEPA, radzą sobie z przechwytywaniem nanocząstek. Naukowcy wykorzystali nanocząstki grafitu o rozmiarach od 10 nm do 100 nm, które następnie kierowali przez kolejne filtry oraz powszechnie wykorzystywaną w przemyśle odzież ochronną. Zgodnie z przewidywaniami zespołu, im cząstki były mniejsze, tym skuteczniej filtry je przechwytywały. Okazało się, że HEPA miała ponad 99% skuteczności w filtrowaniu nanocząstek.ZORTRAX HEPA COVERWyniki badań z CEA-Grenoble we Francji. Rozmiar cząstek na osi X, skuteczność filtrów na osi Y.

Najbardziej aktualne badanie dotyczące bezpieczeństwa desktopwych drukarek 3D przeprowadzone w 2017 r. na uczelni Georgia Tech w USA zaleca ostrożność. Naukowcy nie stwierdzili szkodliwości emisji z drukarek 3D, ale polecają m.in. ustawiać je w wentylowanych pomieszczeniach. Zortrax HEPA Cover to ekonomiczne, gotowe rozwiązanie pozwalające ograniczyć skurcz materiałów opartych na ABS oraz usuwać powstające podczas druku nieprzyjemne zapachy. Jest też jednym z najbardziej efektywnych, jeśli chcemy być ostrożni. 

Kliknij tutaj: Zortrax M200 lub tutaj: Zortrax M200 Plus, żeby zamówić Zortrax HEPA Cover.

0 komentarzy