Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A2 za VI okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.