Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A2 za IV okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.