Dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii A2 za III okres odsetkowy.

Komentarze są zamknięte.