Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax na dzień 29 lipca 2016 r., o godz. 13:00,
w Warszawie w siedzibie kancelarii prawnej Gessel, Koziorowski Sp.k., przy ulicy Siennej 39.

Więcej szczegółów dotyczących Walnego Zgromadzenia znajduje się pod poniższym adresem:

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 29 lipca 2016 r.

Komentarze są zamknięte.