Zarząd Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie zwołuje Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Zortrax na dzień 8 maja 2017 r., o godz. 11:00, w Warszawie w siedzibie kancelarii prawnej Gessel, Koziorowski Sp.k., przy ulicy Siennej 39.

Więcej informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Komentarze są zamknięte.