Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki Zortrax do obrotu na GPW oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F – oto strategiczne decyzje, jakie zapadły 8 maja 2017 (poniedziałek) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy spółki Zortrax S.A. Tym samym Spółka rozpoczęła prace związane z zapowiadanym debiutem na głównym parkiecie. O terminach będzie informowała w miarę postępu prac. Debiut uzależniony jest od warunków rynkowych.

Zortrax to polska firma założona w 2013 roku, która  w ciągu zaledwie 3 lat na globalnym rynku w segmencie desktopowych drukarek 3D osiągnęła pozycję jednej z wiodących marek. W tym roku flagowy produkt firmy – drukarka Zortrax M200 – w globalnym rankingu najpopularniejszych desktopowych drukarek 3D awansował do pierwszej trójki. Produkty Spółki dostępne są poprzez sieć ponad 160 resellerów i dystrybutorów, prowadzących sprzedaż w ponad 70 krajach, na 6 kontynentach, a także za pośrednictwem rozbudowanej platformy sprzedażowej online. Ofertę Zortrax stanowi zintegrowany ekosystem, w skład którego wchodzą autorskie oprogramowanie Z-SUITE, drukarki 3D i dedykowane materiały do druku o różnych właściwościach.

Podczas NWZA, które odbyło się 8 maja 2017 roku, akcjonariusze Zortrax S.A. podjęli szereg strategicznych decyzji umożliwiających Spółce debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Akcjonariusze Spółki zadecydowali m.in. o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz dematerializację akcji Spółki. Podjęli także uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. Wreszcie zadecydowano o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej oraz współpracowników Spółki na lata 2017-2018, co ma pomóc Spółce w realizacji jej celów biznesowych.

„Nasza spółka nauczyła się już efektywnie funkcjonować w obrębie rynku kapitałowego. Wejście na GPW to dla nas naturalny, kolejny etap, który da nam zastrzyk do dalszego rozwoju” tłumaczy Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax S.A. i dodaje:

„Historycznie, środki pozyskiwane od inwestorów przeznaczaliśmy zarówno na rozwój produktów, rozbudowę globalnej sieci dystrybucyjnej, marketing jak i produkcję pod konkretne zamówienia płynące z globalnych rynków. Dzięki takiej alokacji pozyskanych środków, w zaledwie 3 lata udało nam się osiągnąć zakładane cele strategiczne. Jako spółka notowana na GPW będziemy kontynuowali nasz rozwój i staniemy się jeszcze bardziej wiarygodni i transparentni zarówno dla naszych inwestorów jak i partnerów biznesowych.”

Warto przypomnieć, że Zortrax dotychczasową działalność finansował m.in. poprzez emisję obligacji, a w kwietniu 2017 roku wykupił te wyemitowane w 2014.

Zortrax niedawno opublikował swoje wyniki finansowe za rok ubiegły, które potwierdzają bardzo dobrą pozycję firmy. W 2016 Spółka osiągnęła  zysk netto na poziomie 14,3 mln zł (wzrost o 78% w stosunku do roku 2015); całkowite przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą  53,8 mln zł (wzrost o 43% w stosunku do 2015); wskaźnik EBIT za rok 2016 osiągnął poziom 17,8 mln zł (wzrost o 74% w stosunku do roku 2015).

Komentarze są zamknięte.