Aktualizacja wpisu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmianie uległa treść umowy spółki w związku z koniecznością jej adaptacji do działań w kierunku przekształcenia w spółkę akcyjną zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

Komentarze są zamknięte.