Zortrax S.A. („Spółka”, „Zortrax”) kontynuuje przygotowania związane z wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”). W związku z tym, Spółka informuje, iż 13 listopada jest ostatnim dniem na składanie przez akcjonariuszy Spółki akcji wydanych w formie dokumentów (odcinków zbiorowych). Spółka zwraca się z prośbą o złożenie akcji do depozytu do wyżej wymienionej daty.

Prośba nie dotyczy osób, których akcje były zdeponowane w Polskim Domu Maklerskim S.A., Domu Maklerskim Capital Partners S.A. oraz w depozycie Spółki.

Wszystkie złożone w depozycje Spółki akcje zostaną zdeponowane w depozycie firmy inwestycyjnej, a odpowiednie dokumenty przekazane do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Niezłożenie akcji posiadanych przez poszczególnych inwestorów w depozycie może oznaczać opóźnienie w ich dematerializacji i dopuszczeniu do obrotu na NewConnect.

Osoby, które zdeponowały już akcje w Capital Partners lub Polskim Domu Maklerskim prosimy o kontakt z biurem maklerskim (ewidencja@polskidm.com.pl) w celu sprawdzenia czy dysponuje ono wszystkimi aktualnymi danymi potrzebnymi do zapisania akcji na rachunku maklerskim należącym do akcjonariusza.

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za współpracę w tym procesie, w szczególności za zdeponowanie akcji w depozycie Zortrax.

Kontakt do działu relacji inwestorskich:

Mariusz Babula
Mariusz.babula@zortrax.com
532 759 277

 

Komentarze są zamknięte.