Zortrax DLA INWESTORÓW.

AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 462 500,00 zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 7 462 500,00 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcjonariat 15.05.2017