Zortrax DLA INWESTORÓW.

powrót

WALNE
zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lipca 2016 r.

Dnia 29 lipca 2016 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zortrax, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała nr 1 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3 NWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 4 NWZ w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych Spółki

Uchwała nr 5 NWZ w sprawie uchylenia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2016 r.

Uchwała nr 6 NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr 7 NWZ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki