Zortrax DLA INWESTORÓW.

WALNE
zgromadzenia

Ogłoszenie o Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu

2 czerwca 2017 r.

Pobierz

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu

8 maja 2017 r.

Pobierz

Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie

29 lipca 2016 r.

Pobierz

Ogłoszenie o Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu

29 lipca 2016 r.

Pobierz

Zwyczajne
Walne Zgromadzenie

13 maja 2016 r.

Pobierz

Ogłoszenie o Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu

13 maja 2016 r.

Pobierz

Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie

30 listopada 2015 r.

Pobierz