Zortrax DLA INWESTORÓW.

powrót

OBLIGACJE

Seria A2
maksymalna wartość emisji: 10 mln PLN
minimalna wartość emisji: 6 mln PLN
okres zapodalności obligacji: 36 miesięcy
oprocentowanie obligacji: stałe, 9% p.a.
rodzaj obligacji: zwykłe, na okaziciela
rodzaj oferty: publiczna, bezprosektowa
zabezpieczenie: obligacje niezabezpieczone
wartość nominalna obligacji: 1.000 PLN
termin przyjmowania zapisów: od 11 marca do 7 kwietnia 2014 r.
termin przydziału: 9 kwietnia 2014 r.

Cele emisyjne:

Środki pozyskane z Emisji Spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy jeszcze w tym roku.

Łączna osiągnięta wartość emisji: 6 mln 57 tys. PLN.

W dniu 10.04.2017 r. Emitent dokonał terminowego wykupu obligacji serii A2.